ساید برای شما هم این مشکل پیش اومده باشه که یک لیبلی رو دارید و به متن اون یه اندازه معین دادید که توی رزولوشن های مختلف ممکنه متن زیاد کوچیک باشه یا زیاد بزرگ باشه که از کادر لیبل بزنه بیرون .برای حل این مشکل امروز یک ساب رو آماده کردیم که خیلی ساده این کار رو براتون انجام میده. ادامه مطلب...

خب این سابی که از اون حرف زدیم نیاز به کتابخونه StringUtils داره .

Sub TextSize(lbl As Label,txt As String)
    Dim F As Float
    Dim S As StringUtils
    Dim L = 0.5 As Float
    Dim A As Int


    lbl.Text = txt
    lbl.TextSize = 72


    F = lbl.TextSize
    A = s.MeasureMultilineTextHeight(lbl, txt)


    Do While F > L Or A > lbl.Height
        F = F / 2
        A = S.MeasureMultilineTextHeight(lbl, txt)
        If A < lbl.Height Then
         lbl.TextSize = lbl.TextSize + F
        Else
            lbl.TextSize = lbl.TextSize - F
        End If
    Loop


    lbl.TextSize=lbl.textsize * 0.8
    
End Sub

خب این ساب آمادست و نیاز به توضیح خاصی نداری فقط نحوه استفاده از اون رو بهتون آموزش میدیم.برای مثال میخوایم اندازه متن لیبلی به نام lbl رو تنظیم کنیم که میشه به صورت زیر:

TextSize(lbl,lbl.Text)

امیدواریم که این مطلب به دردتون خورده باشهGroupSeyed